Condities montage & Veredeling

MONTAGE:

Door aan Koning Hekwereld BV (opdrachtnemer) opdracht te verstrekken verklaart u (opdrachtgever) zich akkoord met de NHI Leveringsvoorwaarden 2020 [NHI voorwaarden]van de Nederlandse Hekwerk Industrie (een branche vereniging binnen de Koninklijke Metaalunie). Indien u daar bezwaar tegen heeft, dient u dit voor het verstrekken van de opdracht schriftelijk gemotiveerd kenbaar te maken aan Koning Hekwereld BV.

 • Als opdrachtgever aan opdrachtnemer informatie verstrekt, mag de opdrachtnemer uitgaan van de juistheid en volledigheid hiervan en zal hij zijn aanbieding en uitvoering hierop baseren; Zie verder art. 2 en 4 NHI voorwaarden
 • Opdrachtgever moet ervoor zorgen dat alle vergunningen, ontheffingen en andere beschikkingen die noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren, tijdig zijn verkregen; Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het juist aangeven van erfgrenzen; Zie verder art 9 en 11
 • Kosten in verband met de Wet informatie-uitwisseling Bovengrondse en Ondergrondse Netten en Netwerken (kabels, leidingen) zijn voor Opdrachtgever. Opdrachtnemer wordt door Opdrachtgever gevrijwaard voor alle aanspraken van derden wegens beschadiging van netten, leidingen en buizen ontstaan tijdens de uitvoering van het werk; Zie verder art 2, 5 en 13
 • De prijs is gebaseerd op montagewerkzaamheden in / op obstakelvrij terrein zoals nader beschreven in art. 9, waarbij de Opdrachtgever zorg draagt dat de grondgesteldheid voldoet aan de in art. 9 omschreven voorwaarden
 • Met betrekking tot snoei- en maaiwerkzaamheden en afvoer grond, puin of groenresten; grondwerkzaamheden anders dan benodigd voor het plaatsen van het hekwerk; opnemen en herstellen van aanwezige verharding / bestrating ter plaatse van de hekwerkstaanders / poortdoorgang ; werk aan gas, water, elektriciteit, internet of andere infrastructurele voorzieningen zie art 9
 • Exclusief werkzaamheden anders dan in de aanbieding opgenomen; Zie verder art 9
 • Uitgaande van goede bereikbaarheid voor de montageploeg (auto met aanhanger en eventueel minikraan) en de beschikbaarheid van water en elektriciteit; Zie verder art 9
 • De prijs is gebaseerd op montagewerkzaamheden waarvan de uitvoering voldoet aan de voorwaarden zoals in art 11 nader omschreven;
 • Meerwerk uitsluitend na overleg en schriftelijk vastgelegd door en met Koning Hekwereld BV; Meerwerk is verrekenbaar conform art 10 tegen een tarief van € 55,= per uur Excl BTW;
 • Opdrachtnemer blijft eigenaar van geleverde zaken tot oplevering en ook nog daarna zolang opdrachtgever niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen uit enige overeenkomst met opdrachtnemer en indien of indien opdrachtgever overige vorderingen niet aan opdrachtnemer heeft voldaan; Zie verder art 18
 • Met betrekking tot onverhoopte gevolg- en opzichtschade, zie art 13;
 • Het werk mag op maat-, vorm- en hoekafwijkingen een tolerantie van 1 % kennen;
 • Al uw persoonlijke informatie, welke bij Koning Hekwereld BV bekend is, wordt uitsluitend gebruikt door Koning Hekwereld BV ten behoeve van directe communicatie met u;
 • Koning Hekwereld BV heeft het recht om foto’s en afbeeldingen van de gemonteerde hekwerken en/of poorten te gebruiken voor commerciële doeleinden, waarbij privacy-gevoelige details zullen worden verwijderd;
 • Koning Hekwereld BV plaatst bij montage haar logo (16 x 95 mm) op het hekwerk; cliënten die dat niet willen, dienen zulks voordien aan te geven.

VEREDELING:

Veredeling is een begrip dat het verzinken (ook wel galvaniseren genaamd) en het aanbrengen van poedercoating omvat.

Het materiaal voor de poorten en overige hekwerken wordt op maat gezaagd en vervolgens bewerkt tot het product conform opdracht. Het bewerken bestaat naast zagen ondermeer uit kanten, boren, lassen, polijsten en slijpen.

Deze bewerkingen maken dat lokaal de aanvankelijk homogene chemische structuur van het staal verandering ondergaat. Tijdens het lassen wordt zelfs materiaal toegevoegd, de zogenaamde lasrups. Het is onvermijdelijk dat het zink tijdens de galvanisatie met name op lasnaden anders reageert dan op delen van het staal die niet werden bewerkt. Onze ambachtslieden beperken de bewerkingen daarom tot een minimum, maar dienen natuurlijk tegelijkertijd ook de kwaliteit en duurzaamheid van het werk te borgen. Uit oogpunt van esthetica worden overtollige delen van de lasrupsen weggeslepen.

Het galvaniseren geschiedt door de bewerkte hekelementen in een bad van gesmolten zink onder te dompelen. Dat geschiedt bij een temperatuur van 450 0 Celsius. Zodra het hekelement uit het bad komt en nog zeer heet is, wordt overtollige zink verwijderd. Dat moet snel gebeuren want het zink gaat onmiddellijk stollen en in de praktijk blijft hier en daar wel eens een spoortje of een druppeltje zink achter. Hoewel visueel zichtbaar betreft het hier een laagje zink dat niet meer is dan een dun vliesje. In de praktijk worden spoortjes / druppeltjes met rust gelaten uit angst dat polijsten ter plekke de zinklaag te dun (of zelfs geheel verwijderd) wordt om de gewenste protectie te bieden.

In de lakken die de coaterij gebruikt zitten toevoegingen die de lak nog enige minuten vloeibaar houden. Dit opdat gassen, die uit het zink vrijkomen bij de verhitting – rond de 180 0 Celsius – tijdens het coaten, zo lang mogelijk de tijd te geven om te ontsnappen. Het kan gebeuren dat verlate gasbelletjes nog willen ontsnappen terwijl de lak al dermate is uitgehard dat de bel niet door de laklaag heen weet te komen. Het gevolg is dat de laklaag terplekke een pukkeltje vertoont. De protectie wordt daar evenwel niet minder door.

Met grote regelmaat kiezen onze klanten voor poeren (waaraan de vleugels van poorten worden bevestigd) van staal en niet van steen. Bij een breedte van meestal 350 mm is het mogelijk een brievenbus, klavieren en intercom apparatuur in te bouwen, in plaats van op te bouwen. De van de straatkant afgekeerde zijde van de poer maken we demontabel zodat deze verwijderd kan worden als servicewerkzaamheden ooit noodzakelijk zijn. Bij het fabriceren van deze poeren wordt de poer gevouwen uit plaatstaal. Op de vouwnaad verandert de chemische structuur van het staal en na galvaniseren en coaten wordt de vouwnaad (aan de straatzijde) niet geheel onzichtbaar.

Sierhekwerk is en blijft robuust smeedwerk bestemd om langdurig de elementen te trotseren. Niet te vergelijken met bijvoorbeeld metalen meubels voor binnenhuis gebruik. Het verschil waarop zink en coating met de bewerkte en de onbewerkte delen van het staal reageren is, bij de te doen gebruikelijke methoden, niet te vermijden. Zo kunnen plaatselijk op het hekwerk pukkeltjes, sinaasappel huid, niet onzichtbare las- en vouwnaden en zinkresten optreden.

De industrie heeft een norm ontwikkeld aan de hand waarvan beoordeeld wordt wat binnen en wat buiten de toleranties valt.

Er is slechts sprake van schade aan de coating indien meer dan 5% van het oppervlak, beoordeeld met het ongewapende oog (dus zonder optische hulpmiddelen zoals een vergrootglas of verrekijker) op een afstand van vijf (5) meter in de buiten-situatie, waarneembare afwijkingen vertoont.

Onder waarneembare afwijkingen wordt verstaan: onthechting, blaasvorming en roest (ISO4628 1-8).

De kostbare bewerkingen van veredeling is specialistenwerk dat wij uitbesteden. Hoewel de veredeling vele jaren bescherming biedt tegen corrosie zal ook hier de tand des tijds invloed uitoefenen. Dat wordt tot uiting gebracht in de algemene bepalingen van bedrijven waar veredeling plaatsvindt. De geldwaarde van de garantie die deze bedrijven bieden loopt terug naar mate de tijd verstrijkt.

U kunt meer informatie vinden op: https://www.zinkinfobenelux.com

Open chat
1
Heeft u vragen?
Hallo, hoe kunnen wij u van dienst zijn?