Type poort

Bij de aanschaf van een brede inrijpoort zijn er meerdere mogelijkheden die Koning Hekwereld u kan bieden. Om een beter inzicht te geven in het meest geschikte poort type voor u hebben wij hieronder de voor- en nadelen van de draai-, schuif-, rol-, en vouwpoort neergezet.

Draaipoort

Een standaard dubbele draaipoort bestaat uit twee even grote vleugels, die beide open en dicht kunnen. Bij handbediende poorten is één vleugel voorzien van een grondgrendel, waarmee deze vleugel vast kan worden gezet. Deze vleugel fungeert dan gelijk als aanslagvleugel voor het gedeelte waar het slot en klink aan zit. Wanneer uw oprit voldoende ruimte biedt om uw auto(‘s) te parkeren, zonder dat dit het openen en sluiten van de poort bemoeilijkt, en de oprit niet breder is dan ± 6 meter is een standaard draaipoort de meest voor de hand liggende (en vaak ook meest voordelige) oplossing.
Een draaipoort kan worden voorzien van een ondergrondse motor, maar ook met een (prijstechnisch aantrekkelijkere) bovengrondse opbouw motor. Voorwaarde voor een dergelijke draaipoort is wel, dat de oprit niet (te veel) oploopt richting de kant waarnaar de poort opent. 

Vrijdragende schuifpoort

Een vrijdragende schuifpoort wordt veelal gebruikt bij brede opritten, bij sterk oplopende opritten, of bij opritten waar niet voldoende ruimte is om twee vleugels open te laten slaan. Onder het poortframe wordt een rail gelast, die over twee wielbokken bewegen. De wielbokken staan op een funderingsplaat, die op haar beurt weer op een zwaar betonfundament wordt bevestigd. De wielen staan naast de oprit, zodat de gehele inrit vrij is van palen/ rails o.i.d..
Doordat de oprit vrij blijft, moet de achterzijde van de poort met ± 1/3 van de inrijbreedte worden verlengd, om ruimt te bieden voor de wielen. Bij de keuze voor een vrijdragende schuifpoort dient er rekening mee gehouden te worden, dat er voldoende ruimt is voor de poort om open te schuiven. Hiervoor zou dan de doorrijbreedte + ± 1/3 van deze breedte nodig zijn. Schuifpoorten kunnen elektrisch aangedreven of handmatig bediend worden geplaatst.
Vrijdragende schuif poort

Rolpoort

Als er niet voldoende ruimte is voor de “staart” van een vrijdragende schuifpoort, kan gekozen worden voor een rolpoort. Deze rolpoort loopt met twee gelagerde wielen over een (Omega)rail die dwars over de oprit ligt. Deze rail wordt op een vlak fundament van ± 20 cm breed bevestigd. Voordelen van een rolpoort zijn o.a. de relatief lage kosten t.o.v. vrijdragende poort en het feit dat er minder ruimt nodig is om de poort open te kunnen schuiven. Voorwaarde voor een rolpoort is wel, dat de oprit wel waterpas is en niet naar links of rechts afloopt. Rolpoorten kunnen elektronisch aangedreven of handmatig bediend worden geplaatst. 

Vouwpoort

Als bovenstaande poorten niet mogelijk zijn (bijvoorbeeld bij een sterk oplopende oprit, die in de breedte niet waterpas ligt en waar geen ruimte is om een vrijdragende poort te kunnen openen, kan gekozen worden voor een vouwpoort. 

Dit is in feite een draaipoort, maar de twee vleugels worden door een ingenieus vouwmechanisme opgedeeld in twee kleine vlakken, die naar elkaar toevouwen op het moment dat de poort wordt geopend. Zo kan ook een relatief korte oprit worden voorzien van een draaiende poort. Een vouwpoort kan net als een normale draaipoort worden voorzien van zowel een bovengrondse als een ondergrondse aandrijving.